İlk Sahabiler Kimlerdir?


İlk sahabiler kimlerdir? İlk kadın sahabi kimdir? İlk Müslüman olan genç sahabiler kimlerdir? Son Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetine icabet ederek Allah’a iman eden ve ilk Müslüman olan sahabiler…

İlk Müslümanlar arasında olduğu rivayet edilen sahabiler… (Sahabilerin hayatı için adları üstüne tıklayınız!)

Peygamberlik verildigi Tarih  

Mübârek Ramazan ayının 17. Günüydü Sene milâdi 610. Kâinatın Efendisi kırk yaşında)

( Sahabilerin hayatı için adları üstüne tıklayınız!)

İLK SAHABİLER

1. Hazret-i Hatice (r.a.) [? – 620]

2. Hz. Ali (r.a.) [600 – 26 veya 28 Ocak 661] (10 yasinda müslüman oldu)

3. Hz. Ebubekir (r.a.) [573 – 634] (37 müslüman oldu)

4. Zeyd bin Harise (r.a.) [? – 629]

5. Hz. Osman (r.a.) [574 veya 577 – 656] (36 müslüman oldu)

6. Abdurrahman İbn Avf (r.a.) [580 – 653] (30 müslüman oldu)

7. Sad Bin Ebi Vakkas (r.a.) [? – 674]

8. Zübeyr bin Avvam (r.a.) [? – 656]

9. Talha bin Ubeydullah (r.a.) [? – 656]

10. Said bin Zeyd (r.a.) [600 – 671] (10 yasinda müslüman oldu)

11. Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a.) [583 – 639] (27 yasinda müslüman oldu)

12. Hz. Hamza (r.a.) [567 veya 569 – 625] (43 yasinda müslüman oldu)

13. Muaz Bin Haris (r.a.) [? – 657]

14. Cafer-i Tayyar (r.a.) [? – 629]

15. Musab bin Umeyr (r.a.) [? – 625]

16. Abdullah İbni Mesut (r.a.) [? – 652]

17. Mikdad Bin Esved (r.a.)[584 – 656] (10 yasinda müslüman oldu)

18. Ebu Zer Ğıfari (r.a.) [? – 652]

19. Esma Binti Ebubekir (r.a.) [595 – 692] (15 yasinda müslüman oldu)

20. Osman Bin Mazun (r.a.) [? – 624]

21. Bilal-i Habeşi (r.a.) [581 – 641] (29 yasinda müslüman oldu)

22. Habbab Bin Eret (r.a.) [586 – 657] (24 yasinda müslüman oldu)

23. Hatıb Bin Ebi Beltea (r.a.) [? – 650]

24. Halid Bin Said (r.a.) [? – 635]

25. Abdullah Bin Cahş (r.a.) [? – 625]

26. Esma Binti Umeys (r.a.) [? – 661]

27. Erkam bin Ebil-Erkam (r.a.) [? – 673]

28. Ammar Bin Yasir (r.a.) [570 – 657] (40 yasinda müslüman oldu)

29. Ümmü Seleme (r.a.) [593 – 667] (17 yasinda müslüman oldu)

30. Ebu Seleme (r.a.) [593 – 667] (17 yasinda müslüman oldu)

31. Sümeyye Binti Habbat (r.a.) [? – ?]

32. Süheyb-i Rumî (r.a.) [? – 659]

33. Amr Bin Abese (r.a.) [? – ?]

34. Ümmü Habibe (r.a.) [591 – 664] (19 yasinda müslüman oldu)

35. Amir Bin Fuheyre (r.a.) [? – 626]

36. Yasir Bin Amir (r.a.) [? – 615]

37. Fatıma Binti Hattab (r.a.) [? – ?]

38. Ebu Fükeyhe (r.a.) [? – ?]

39. Ebu Huzeyfe Bin Utbe Bin Rebia (r.a.) [? – 633]

Umeyne Binti Halef, Amr Bin Ebu Vakkas, Ubeyde Bin El-Haris, Huneys Bin Huzafe, Selit Bin Amr, Hatıb Bin Amr’ın (r.a.) ilk Müslümanlar arasında olduğu rivayet edilir. Ayrıca Zinnîre, Nehdiyye, Lübeyne, Ümmü Ubeys (r.a.) ve O’nun kızı, Bilal Habeşi’nin (r.a.) annesi Hamame (r.a.) isimli altı cariye de ilk Müslüman olanlar arasındadır.