,

3. UHUDDAKI TAKKE MAĞARASI

peygamberimiz uhudun eteklerinde kuytu bir oğlukta dinlenmiş ve kanayan mübarek veçhi saadetleri …....
,

5. MESCIDI ŞEYHAYN

Mescid-i Nebevinin Kuzey Batısında yer alan bu mescid, Allah Rasulü S.A.V.’in Uhud savaşına giderken konakladığı yer olarak karşımıza çıkmaktadır
,

6. MESCIDI MÜSTERAH

Kuzey Batı istikametinde olan mescit, Mescidi Nebeviye yaklaşık 2,5 km uzaklıktadır. Mescid-i Şeyhayn ile arası yaklaşık 200 metredir.
,

7. HENDEK SAVAŞI BILGISI

Hendek Savaşı’nın nedenleri nelerdir? Hendek Savaşı’nda verilen müjde nedir?
,

8. MESCIDI FETIH

Bu mescid bu gün yedi mescidler diye bilinen mescidlerden biridir.
,

9. MESCIDI ÖMER SEBA MESCIDI

Müslümanlara Yüce Allah’ın yardımının somut bir şekilde ulaştığı yerlerden biri de bugün Yedi Mescitler olarak bilinen mescitlerin bulunduğu bu bölgedir.
,

10. MESCIDI SELMANI FARISI

Hendek savaşının yapıldığı yerde Hz. Peygamberin ve ileri gelen sahabilerin namaz kıldıkları, dua ettikleri noktalar