,

1-Khadidscha radiallahu ’anha

Wer ist Khadidscha radiallahu ’anha
,

5-Zeynep Binti Huzeyme

Wer ist Wer ist Zeynep Binti Huzeyme-ayse tanrikulu
,

6-Umm Salama radiallahu ’anha

Wer ist Umm Salama radiallahu ’anha
,

7-Sainab bint Dschahsch radiallahu ’anha

Wer ist Sainab bint Dschahsch radiallahu ’anha
,

8-Dschuwairia radiallahu ’anha

Wer ist Dschuwairia radiallahu ’anha
,

9-Umm Habiba radiallahu ’anha

Wer ist Umm Habiba radiallahu ’anha