,

3. FIL VAKASI

Fil vakası veya Fil olayı nedir, ne zaman ve nasıl gerçekleşmiştir?