,

MEDINE HARITA

ilk gidenlere kolaylık olsun diye Zıyaret yerlerini Haritada tespit ettik
,

5. MESCIDI ŞEYHAYN

Mescid-i Nebevinin Kuzey Batısında yer alan bu mescid, Allah Rasulü S.A.V.’in Uhud savaşına giderken konakladığı yer olarak karşımıza çıkmaktadır
,

6. MESCIDI MÜSTERAH

Kuzey Batı istikametinde olan mescit, Mescidi Nebeviye yaklaşık 2,5 km uzaklıktadır. Mescid-i Şeyhayn ile arası yaklaşık 200 metredir.
,

9. MESCIDI ÖMER SEBA MESCIDI

Müslümanlara Yüce Allah’ın yardımının somut bir şekilde ulaştığı yerlerden biri de bugün Yedi Mescitler olarak bilinen mescitlerin bulunduğu bu bölgedir.