,

1-Allah Dostlarının Esrarengiz Hac Hatıraları

Allah dostları, haccı da diğer ibadetler gibi büyük bir îman coşkusuyla yaşamışlar ve fırsat buldukça mânen istifade etmek gâyesiyle sık sık hac ve umreye gitmişlerdir.

2-HAC YAPMAYA TESVIK

Arefe günü Allahu Teâlâ'nın umumi affi.Hac sayesinde büyük günahların bağışlanması

3-HAC YOLUNDAKI SIKINTILARA KATLANMAK

Bu yolculukta kişi yaptigi bütün harcamaları seve seve yapmalı, can ve malına bir zarar ulaşırsa buna da gönülden tahammül etmelidir.

4-HACCIN HAKIKATI

Hạc hakikatte iki manzaranın numûnesidir. Haccin her bir amelinde iki hakikat gizlidir.

5- HACCIN 25 FAYDASI

Islamî hayatın hususi bir şiarı olan askerî yaşam tarzı hac seferinde mükemmel olarak bulunmaktadır. Giyimde, geçimde, gezmek ve dolaşmakta aynı tarz geçerlidir.

6-HANGI HAC DAHA ÜSTÜNDÜR

Hangisinde daha fazla ( Lebbeyk diyerek ) bağırılırsa ve daha çok kurban kanı akıtılırsa….

7-HACCIN ADABI

Kim âdâblarda gevşeklik yaparsa , o sünnetlerden mahrum olma belasına uğrar . Kim sünnetlerde gevşeklik ederse , o farzlardan mahrum olma musibetine mübtela olur

8-HACCI TERKETMEKLE ILGILI UYARI

Kim , kendini Beytullah'a ulaştıracak azık ve bineğe sahip olur da hac yapmazsa , o ister Ya hudi olarak ölsün , ister Nasrânî fark etmez…

9-MEKKE VE KABENIN FAZILETI

Bu Beyt üzerine her gün Allah'ın yüzyirmi rahmeti iner. Onlardan altmışı tavaf edenler üzerine, kırkı orada namaz kılanlar üzerine, yirmisi de Beytullah'a bakanlar üzerine iner."

10-MEDINE-I MÜNEVVERE ZIYARETI

Kim benim kabrimi ziyaret ederse, şefaatim ona vacib olur.