Mîkât


Miqat (Arapça: ميقات), hacıların Ihram giysilerini süslemelerinin ve Ihram’ın durumu dışında geçmesine izin verilmeyen sınır anlamına gelir. İhrama girmeden sınırı geçenlerin ifade olarak bir hayvan kurban etmesi gerekir .

Hac ve Umre Mikatları

Miqat Karte

Dhul Hulayfah (Abyar Ali olarak da bilinir)

Dhul Hulayfah Medine’de Mescid-i Nebevî’nin 18 kilometre güneybatısında ve Mekke‘nin 410 kilometre (255 mil) kuzeyindedir. Bu, Medine halkı ve (Medine dışında) kuzeyden gelen bu noktanın ötesine geçerek Hac yapmak isteyen insanlar için Miqat’tır.


Mescid-i Şarah, Dhul Hulayfah Miqat’ta


El Juhfah (Rabigh olarak da bilinir)

Al-Juhfah Mekke’nin 182 kilometre (113 mil) kuzeybatısında yer alır. Bu, Kuzey Amerika, Avrupa, Türkiye, Suriye, Mısır, Cezayir, Sudan ve diğer bazı Afrika ülkelerinden hac yolculuğu yapmak isteyen insanlar için Miqat. Hacılar, el-Juhfah’ın hemen kuzeyindeki Rabigh’de İhram’a da girebilirler.


Juhfah Miqat


Qarn al-Manazil (El Sayl olarak da bilinir)

Qarn al-Manazil Mekke’nin 80 kilometre (50 mil) doğusunda yer almaktadır. Bu, Necd halkı ve BAE, Umman, Pakistan, Avustralya, Malezya, Singapur vb. Ülkelerden seyahat edenler için Miqattır. Taif şehri yakınlarındadır.


Dhat Irq

Dhat Irq, Mekke’nin 90 kilometre (56 mil) kuzeydoğusunda yer alır. Bu, Irak, İran, Çin, Rusya vb. Yerlerden Hac yapmak isteyen insanlar için Miqat.


Yalamlam (Sadiah olarak da bilinir)                                        

Yalamlam Mekke’nin 100 kilometre güneyinde yer almaktadır. Bu Yemen halkı ve güneyden gelenler için Miqat. Güney Afrika, Nijerya vb. Ülkelerden seyahat eden hacılar bu Miqat’ı geçecek.


Hil

Hil (Arapça: الحل) Miqatların sınırları ile Haram sınırları arasındaki alanı ifade eder. Cidde, Khulais, el-Janun ve Taneem gibi kasaba ve şehirlerin tümü Hil bölgesinde yer almaktadır.

Hil’de ikamet eden veya Hil’in içinden geçen hacılar, Haram sınırını geçmeden önce Ihram durumuna girmelidir. Örneğin, iş amacıyla Cidde’ye seyahat eden ve daha sonraki bir aşamada Umre yapmak isteyen bir kişi, Cidde’de veya Haram sınırını geçmeden önce İhram’a girebilir.

El-Hil’den bir kişi Mescid-i Haram’da Namaz’a dua etmek veya arkadaşlarını veya akrabalarını ziyaret etmek gibi başka bir amaçla Mekke’ye girme niyetine sahipse Ihram gerekli değildir. Mekke’ye girdikten sonra kişi Umre yapmaya karar verirse, İhram’ın Haram sınırında giymesi lazim.


Haram

Haram, Mekke’nin başka yerlerde yasal olabilecek bazı eylemlerin yasa dışı olduğu kabul edilen kutsal sınırıdır. Mescid-i Haram kutsallığını ihlal edecek şekilde vahşi hayvanları avlamak, bitkilere veya ağaçlara zarar vermek, hayvanları otlatmak, silah taşımak, savaşmak veya davranmak yasaktır . Haram bölgesi içinde bir ihlal yapılırsa, ifade olarak Damm veya Sadaqah gerekir.


Haram’ın sınırları aşağıdaki gibidir:

  1. Mescid Taneem olarak da bilinen Taneem – Mescid Aisha , Kabe’ye yaklaşık 8 km (5 mil) ve Mekke’ye 5 km (3 mil) uzaklıkta, Medine yönünde.
  2. Adaat Laban –  Yemen yolunda, Mekke’den 11 km (7 mil) uzaklıktadır.
  3. Wadi Nakhla – Irak yolunda, Mekke’ye 11 km (7 mil) uzaklıktadır.
  4. Arafat – Taif yolunda , Arafat’ta Mescid-i Namirah yakınında , Mekke’ye 11 km (7 mil) uzaklıktadır.
  5. Ji’ranah – Masjid al-Ji’ranah , Mekke’ye yaklaşık 14 km uzaklıktadır.
  6. Hudaibiyah – Mescid-i Hudaibiyah , Cidde yolunda, Mekke’ye yaklaşık 16 km (10 mil) uzaklıktadır.

Eğer bir hacı ek bir Umre icra etmeyi planlıyorsa, Umre ayini yapmak için Mekke’ye tekrar girmeden önce Ihram’ın Mescid sınırının dışında olduğu varsayılmalıdır. Birçok hacı  , Mescid-i Haram’a en yakın ve en uygun yer olan Mescid Aisha’da İhram durumuna girmeyi tercih ediyor  . Caminin yakınında bu konuma ulaşım mümkündür.


Medine

Hac veya Umre yapmak için Mekke’ye gitmeden önce Medine’ye gitmek isteyen hacılar, Medine’deki otelde veya Medine için belirlenen Miqat Mescidi Dhul Hulayfah’ta İhram’a girebilirler . Taksi / koç Mekke’ye giden Mescid Dhul Hulayfah’ta duracak.


Cidde

Bazen hacılar Cidde havaalanında Ihram’a girerler. Bu

ihlali olduğundan, hacı başlangıçta belirlenen Miqat’a ya da en yakın Miqat’a seyahat etmelidir. Cidde’ye en yakın Miqat yaklaşık 160 kilometre (100 mil) uzaklıkta olan El-Yahhfah (Rabigh) ‘dır. Alternatif olarak, bir hayvan kurban (Damm) ekspirasyon olarak yapılmalıdır.

Sadece Cidde sakinleri veya Cidde’ye iş veya turizm gibi başka bir niyetle seyahat etmek isteyenler Cidde’deki Ihram’a girebilirler.

Bilginler arasında Cidde’nin Hac veya Umre yapanlar için Miqat olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar olmuştur. Bir görüş farklılığı olduğu için Hac ve Umre Amellerini kesin olarak yerine getirilebilmesi için temkinli yaklaşımı benimsemeniz tavsiye edilir.