Peygamberimizin Annesi, Babası ve Ailesi’nin İsimleri


(Sahabilerin hayatı için adları üstüne tıklayınız!)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- annesi ve babasının adları. ailesi ve yakın akrabalarının isimleri…

Hz. Muhammed Mustafa -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mekke-i Mükerreme’de, 12 Rebiülevvel (20 Nisan Pazartesi) 571 yılında dünyayı şereflendirmiştir. 12 Rebiülevvel (6 Haziran Pazartesi) 632 tarihinde de Medine-i Münevvere’de vefât etmiştir.

PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) AİLESİ VE AKRABALARININ İSİMLERİ

Babasının adı: (Abdullah)

Annesinin adı: (Âmine)

Dedesinin adı (Babasının babası): (Abdulmuttalip)

Babaannesinin adı: Fâtıma bint-i Ömer el-Mahzûmiyye

Dedesinin adı (Annesinin babası): Vehb

Anneannesinin adı: Berre


Amcaları: 

Zübeyr (Ebû Tâhir), Ebû Tâlib, Abbâs, Dırâr, Hamza, Mukavvim, Hacl, Hâris, Ebû Leheb, Gaydak, Abdülkâbe, Kusem.


Halaları: 

Ümmü Hakîm el-Beydâ, Âtike, Ümeyme, Ervâ, Berre, Safiyye.


Teyzeleri: 

Ferîda ve Fahita


Dayıları: 

Abdyağûs, Ubeydyağûs.


Hanımlarının isimleri:

Hatîce bint-i HuveylidSevde bint-i Zem‘aÂişe bint-i Ebû BekirHafsa bint-i ÖmerZeyneb bint-i HuzeymeÜmmü Seleme (Hind bint-i Huzeyfe)Zeyneb bint-i CahşCüveyriye bint-i HârisSafiyye bint-i HuyeyÜmmü Habîbe (Remle bint-i Ebû Süfyan)Meymûne bint-i HârisMâriye bint-i Şem‘ûn.


Çocuklarının isimleri:

Erkekler: Kâsım, Abdullah (Tayyib ve Tâhir), İbrahim.

Kızlar: ZeynebRukıyeÜmmü GülsümFâtıma.


Torunlarının adları:

Erkekler: Ali, Abdullah, Hasan, Hüseyin, Muhsin.

Kızlar: Ümâme, Ümmü Gülsüm, Zeyneb.


Damatlarının İsimleri: 

Hz. Ali (r.a)Hz. Osman (r.a) ve Ebü’l-As İbni Rebî 


Ebesinin adı: Şifâ bint-i Avf (Ümmü Abdurrahmân)


Dadısının adı: Ümmü Eymen


Süt Anneleri: Süveybe el-Eslemiyye (Ebû Leheb’in âzâtlı câriyesi), Halîme bint-i Ebî Züeyb es-Sa’diyye.


Süt Kardeşlerinin isimleri:

Süveybe’den: Abdullah bin Cahş, Hamza bin Abdülmuttalib, Ebû Seleme bin Abdülesed, Mesrûh bin Süveybe.

Halîme’den: Halîme’nin kocası Hâris’in çocukları Abdullah, Üneyse, Huzâfe (Şeymâ).


PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN (S.A.V) SOYU

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendinmiz’in temiz ve pak soyu yirmi birinci kuşaktan atası olan Adnân vasıtasıyla Hz. İbrahim -aleyhisselâm-’in oğlu Hz. İsmail -aleyhisselâm-’a dayanmaktadır. Bu sebeple Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimzi’in soyunun da mensup olduğu Kuzey Araplarına İsmâilîler veya Adnânîler gibi isimler de verilmektedir (Araplar’ın diğer ana kolu, anayurdu Güney Arabistan olan Kahtânîler’dir).

Hz. Peygamber-sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in Adnân’a kadar soy kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ‘b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr (Kureyş) b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân. Bu tabloya göre Hz. Peygamber, Araplar’ın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnânîler kolundan, Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları sülâlesine mensup Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur.


PEYGAMBERİMİZİN AİLE AĞACI