,

63. FATIMA BINTI HÜSEYIN EVI

Hz. Hüseyin - Radıyallahu Anh -’ın kızı, Hz. Ali - Radıyallahu Anh -’ın torunu olan Fatıma binti Hüseyin’in Kuyusu ve Evi
,

66. Urk Ezzibye

Urk ezzibye Türkçe manasıyla ”Sırtlan Kayalığı