El vehub (museyrib)kuyusu

” ..İbn Hişam dedi ki: Rasûlullah, bu gazve için Medine´den ayrılırken yerine Medine valisi olarak Ebu Seleme b. Abdi´l-Esed´i tayin etti.Vakidî dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.)´m bayrağı, Abdülmuttalib oğlu Hamza´da idi. Rasûlullah (s.a.v.), Şam´a giden Kureyş kervanlarına saldırmak için yola çıkmıştı.

İbn İshak dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.), Beni Dinar dağ yolu üzerinde yürüdü. Sonra Hayar kayasının üzerinden geçti ve İbn Ezher´in kumlu vadisindeki bir ağacın altına indi ki, ona Zatü´s-Sak denir. Ve orada namaz kıldı. Rasûlullah (s.a.v.)´m mescidi orada idi. O ağacın yanında kendisi için yapılan yemekten yedi. Beraberindekiler de onunla beraber yediler. Orada çömlek taşlarının yeri malumdur. Orada kendisine Müşey-reb denen bir sudan içirildi. Sonra Rasûlullah (s.a.v.) yola koyuldu ve Halayık mevMni sol tarafla bıraktı. Bir dağ yolundan gitti. O yola Şube-i Abdullah denilir. Ve Yelyele indi. Sonra Ferşemelel yoluna koyuldu. Yolda Yemam´m küçük taşlarına (çakıllarına) rastladı. Böylece yolunu doğrultmuş oldu. Nihayet Yenbu vadisinden geçerek Uşeyre´ye indi. Orada cemaziyelevvel ayının kalan kısmı ile cemaziyelahir aylarının birkaç gecesinde ikamet etti. Müdliç oğulları ve müttefikleri olan Denire oğullarıyla saldırmazlık antlaşması yaptıktan sonra herhangi bir tuzakla karşılaşmadan Medine´ye döndü.. ” 

Tarihci Ayyasi nin nakledilen bilgilere göre, bu mubarek kuyunun ( Muşeyreb Kuyusu)  yakınlarında bulunan eski bir mezarlıkta Efendimizin dedelerinden “Nizar b. Muid B. Adnan” in medfun oldugu rivayet ediliyor.

İbn Kesîr, El Bıdaye Ve´n-Nıhaye, Çağrı Yayınları