Benî Kurayza Mescidi

Bu mescidin Benî Kurayza diye isimlendirilmesinin nedeni Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) Benî Kurayzayı kuşatma esnasında namazları burada kıldırmasındandır. Beni Kurayza Medinede ikamet eden Yahudi kabilelerdendi. Hendek harbinde Müslümanlara ihanetlerinden dolayı efendimiz onları muhasara etti. Bu gün Vatani hastanesi ile Zehra hastanesi arasında bir mevkidedir.