Urk Ezzibye

 ”Urk ezzibye Türkçe manasıyla ”Sırtlan Kayalığı” Mescidi eski Medine-Bedir yolu üzerinde, Medine-i Müevvere’ye 68 km mesafededir. Hadisi şeriflerde geçen ve cennet vadilerinden olduğu bildirilen Ravha Vadisinde bulunan bu mübarek yer meşhur Ravha Kuyusuna 3 km mesafede bulunur.

Peygamber Efendimiz (SAV) Medineye hicretinden sonra çıktığı ilk gazve olan Ebva’ya giderken vadinin girişinde bulunan bu mevkiye uğramış, burada namaz kılmış sonra da “Benden önce bu mescidde 70 peygamber namaz kıldı. Musa bin İmran bu vadiden beraberinde Beni İsrail’den 70 bin kişiyle, kısa saçaklı bir abayla ihrama girmiş halde geçti.” buyurmuşlardır. Sahabesine Varakan dağını kastederek ; ” Bu dağın adı nedir? Bilir misiniz? ” diye sorduğunda sahabe-i kiram Allah ve rasulü daha iyi bilir demişler, bunun üzerine Allah Rasulü ;” Bu cennet dağlarından bir dağdır.Allahım onu bize ve orada yaşayanlara mübarek kıl” demiş. Daha sonra Ravha Vadisini kastederek; “Bu vadinin ismi nedir bilir misiniz?” diye sorduktan sonra ”Bu Vadi Secasic dir. Cennet vadilerindendir. Varlığım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Meryem’in oğlu da hac ve umre edici ya da her ikisini de birleştirici olarak muhakkak Fecc-i Ravha da telbiye edecektir.” buyurdular.

Efendimiz bu mevkiye Bedir savaşından önce (ki o sırada savaşın gerçekleşeceği bilinmiyordu) Kureyş Kervanını takip ettikleri sırada ugramış ve ashabıyla istişarelerde bulunmuştur. Daha sonra Bedir savaşı döünüşünde yine ugramış ve namaz kılmıştır.
Yine burada vuku bulan hadiselerden biri de Bedir savaşında esir alınan müşriklerden Nadir b. Haris ve Ukbe b. Ebi Muayt kaçma girişiminde bulundukları sırada Efendimizin emriyle öldürülmesidir. Nadir b.Haris risaletin Mekke yıllarında İslam’a ve Müslümanlara en acımasız düşmanlıkta bulunan işkenceci biriydi. “O’nun hakkında, Kur’ân’dan sekiz ayet nazil oldu. Allah Azze ve Celle’nin şu kavli:” Kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman: “(Bunlar,) eskilerin uydurma masallarıdır (Esatiru’-evvelin)’ diyen. Ve Kur’ân’dan içinde, ‘esatir’ kelimesinin geçtiği her ayet onun hakkında nazil olmuştur. Ebu Muayt ise Mekke de Resulullah’ı boğmağa kalkışmış, hicret edildiği zaman da Müslümanların aleyhine şiirler söylemiş, Resulullah,’ı mutlaka öldüreceğini söylemişti. Resulullah’ın isteği anında yerine getirildi. Böylelikle müşrik zorbalardan iki kişi daha cehenneme gönderildi.