Ebû Mûsâ El-eş`arî (r.a.) Kimdir?


 Ebu Musa el-Eş’ari radıyallahu anh hicrî takvimin tesbitine vesile olan bir sahabî… Kur’an-ı Kerim’i bizzat Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den öğrenerek ezberleyen bir hâfız… Uzun yıllar idarecilik yapmasına rağmen dünya malına iltifat etmeyen bir zâhid vâli…


Ebu Musa el-Eş’ari, Yemen’in Zebid şehrinde oturan, Eş’ar kabilesindendir. İsmi Abdullah’dır. Ebu Musa künyesiyle meşhur olmuştur. Babası Kays, annesi Zabye binti Vehb’dir. İslâm’a girişini kendisi şöyle anlatır:

“Biz Yemen’de iken son peygamberin geldiği ve halkı İslâm’a davet ettiği haberi bize ulaştı. Ben ve iki ağabeyim, Eş’arî kabilesinden elli iki kişilik bir heyetle birlikte Rasûlullah (s.a.)’i görmek için bir gemiye binerek yola çıktık. Hava muhalefeti sebebiyle gemi bizi Habeşistan’a çıkardı. Orada Ca’fer İbni Ebî Tâlib (r.a.) ile buluştuk. Yeni din ve Peygamber hakkında ondan bilgiler aldık. Ve orada müslüman olduk. Kendilerini buraya Rasûlullah’ın gönderdiğini söyleyen Ca’fer (r.a.) bizim de bir müddet burada kalmamızı istedi. Bizler de onlarla birlikte Habeşistan’da oturduk. Daha sonra Rasûlullah (s.a.)’in müsadesiyle Habeş hükümdarı Necâşî bizi Medine’ye gönderdi.”

Bu kafilenin Medine’ye gelişi sırasında Rasûlullah (s.a.) Hayber fethinde bulunuyordu. Efendimiz bu savaşta bulunmayanlara hisse vermediği halde Eşarîlere ganimetten hisse verdi. Onlara yufka yürekli insanlar diye iltifat etti.

PEYGAMBERİMİZİN KOMUTANLARA  DUASI

Ebu Musa Hayber’in fethinden sonra yapılan bütün gazve ve seriyyelere katıldı. Huneyn Gazvesinde bozguna uğrayan düşman askerlerini takip etmekle görevlendirilen amcası Ebû Âmir el-Eş’arî kumandasındaki birlikte o da vardı. Amcası şehit düşerken kumandayı Ebû Mûsa’ya bıraktı. Evtas zaferini kazanan Ebû Mûsa el-Eş’arî (r.a.) Medine’ye döndü. İki Cihan Güneşi Efendimizin huzuruna vardı. Durumu arz etti: Efendimiz her iki kumandana da duâ etti. Ebû Mûsa’ya da: “Allahım! Abdullah İbni Kays’ın günahını affeyle ve kıyamet gününde ona en güzel makamı ver.” diye dua buyurdu.

O, Rasûlullah (s.a.) Efendimiz zamanında Yemen’in Zebid, Aden, Me’rib ve sahil taraflarının zekâtını toplamakla görevlendirildi. Hz. Ebû Bekir (r.a.) devrinde de orada kalan Ebu Musa (r.a.) dinden dönen Esved el-Ansî ile mücâdele etti. Daha sonra Medine’ye döndü. Kur’an-ı Kerîm’in kitap haline getirilmesinde büyük hizmetleri oldu.

GÜZEL SESLİ SAHABİ

O, Kur’an-ı Kerim’i bizzat Rasûlullah’dan öğrenerek ezberleyen sayılı sahabîlerden biridir. Güzel sesliydi. Kur’an okuyuşu herkesi hayran bırakırdı. Dinleyeni titretip sarsan bir sesi vardı. Evinin önünden geçerken okuyuşunu işitenler onu durup dinlemeden geçemezlerdi. Bir gece Rasûl-i Ekem (s.a.) Efendimiz Âişe (r.anha) annemizle bir yere gidiyorlardı. Ebû Mûsa’nın evinin hizasına gelince durdular. İçerden tatlı tatlı okuyuşunu dinlediler. Okumasını bitirinceye kadar beklediler. Efendimiz sabahleyin onu görünce akşamki hadiseyi anlattı ve “Buna Davud’unkine benzer güzel bir ses verilmiştir.” buyurarak ona iltifat etti.

FETVA VEREN SAHABELER

O, Resûl-i Ekrem (s.a.) Efendimizin sağlığında fetva verenlerdendi. Saffan İbni Süleyman bu konuda: “Rasûlullah zamanında Hz. Ömer, Hz. Ali, Muâz İbni Cebel ve Ebû Mûsa el-Eş’arî (r. anhüm)den başkası fetva vermezdi.” diyor. Onun verdiği fetvalar küçük bir cüz hacminde idi. Kendisi fetvâ konusunda: “Gerçek, gün ışığı gibi ortaya çıkmadan bir hâkimin hüküm vermesi doğru değildir.” derdi.

EN BÜYÜK GAYESİ

Ebû Mûsa el-Eş’arî (r.a.), uzun yıllar idarecilik yaptı. Dünya malına hiç iltifat etmedi. O, zühd ve takvâsıyla şöhret buldu. Etrafındakilere hep iki Cihan Güneşi Efendimizin zamanında yaşadıkları mütevazi hayatı, ihlâs ve samimiyeti, sâde yaşamanın güzelliğini anlatırdı. Ne olursa olsun her konuda ihlâs gerektiğini, Allah Teâlâ’dan çok korktuğunu söylerdi. Her an son nefesini düşünürdü. Son nefesini imanla vermek onun en büyük gayesiydi. Yakınları onun bu haline bakar ve: “Kendine biraz acısan” derlerdi. O da şöyle karşılık verirdi. “Atlar koşuya çıktığı vakit, son noktaya gelesiye kadar nasıl bütün güç ve kuvvetlerini kullanırsa, ben de son nefesimi imanla veresiye kadar bütün gücümü kullanmak mecburiyetindeyim.” derdi.

Onun en belirgin vasıflarından biri de son derece hayâ sahibi olup edepli olmasıydı. Yıkanırken dahi Allah Teâlâ’dan hâyâ edip karanlıkta iki büklüm olarak yıkandığını söylerdi. Talebelerine yumuşak huylu olmayı tavsiye ederdi. Onları Allah korkusundan ağlamaya teşvik ederdi. “Ağlayamıyorsanız ağlamaya gayret edin. Zira Cehennem ehli göz pınarları kuruyuncaya kadar ağlayacak. Sonra içinde gemiler yüzecek kadar kanlı yaşlar dökecekler” derdi.

Ebu Musa el-Eş’arî (r.a.) Hz. Ömer (r.a.) devrinde Basra valiliği ve kadılığına tayin oldu. Valiliği esnasında, Nusaybin, Dinever, Kum gibi birçok şehrin fethinde önemli hizmetleri oldu. Ahfaz ve İsfahanı aldı. Tüster’de İran’ın meşhur kumandanı Hürmüzan’ı esir aldı ve halifeye gönderdi. Daha sonra Hz. Ömer (r.a.) onu, Ammar bin Yâsir (r.a.)’dan boşalan Kûfe valiliğine tayin etti. Hz. Osman (r.a.) devrinde de aynı vazifeye devam etti. Bu arada Kur’an ve fıkıh dersleri verdi. Cemel vak’asında tarafsız kaldı. Sıffınde Hz. Ali (r.a.)’ın vekili oldu. Hakem olayında sulh için çok gayret etti. Sonunda yapılanlara üzülerek tamamıyle uzlete çekildi.

O, valiliği esnasında hicrî takvimin tesbit edilmesine vesile oldu. İslâm takvimini yazılarında ilk defa o kullandı. Hz. Ömer (r.a.)’a bu konuda bir mektup yazarak: “Bize tarihsiz mektuplar gönderiyorsunuz.” diye uyardı. Hz. Ömer (r.a.) da derhal bir şûra toplayarak hicreti tarih başlangıcı olarak kabul etti.

Ebû Mûsa el-Eş’arî (r.a.)’ın 360 hadis-i şerif naklettiği ve 662 m. tarihinde vefat ettiği rivayet edilir. Vefatının Kûfe’de mi? Mekke’de mi? olduğu da ihtilâflıdır. Cenâb-ı Hak şefaatlerine nâil eylesin. Amin.