Hz. Muhayrık’ın (r.a.) Hidayet ve Şehadeti


Medine Yahudilerinin ileri gelenlerinden biri olan Hz. Muhayrık’ın (r.a.) İslam’la şereflenişi ve şehadetinin ardından, Peygamber Efendimiz tarafından mazhar olduğu övgü.

Medine’de Muhayrık namında hem ehl-i ilim ve fazilet ve hem de gayet zengin bir Yahudi var idi.

Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem’in Kütüb-i Semaviye’de mezkûr olan Nebiyyi âhir zaman olduğuna inanmış idi. Fakat, birden bire kendi dindaşlarından ayrılıp da İslâmı’nı izhar edemiyordu.

ONUN ŞERİATI SİZİNKİNİ NESH ETTİ

Uhud Gazası günü diğer, rüesâ-yı Yehûdun yanına gidip “Kütüb-i Semaviye’ye nazaran bu gün Uhud’da cenk ve cihad eden zat-ı şerifin Nebiy-yi âhir zaman olduğuna şübhe yoktur. Ona yardım etmek üzerimize farzdır” demiş ise de Yahûdiler de “Bugün Yevm-i Sebt’tir (Cumartesi’dir) bu işe yapışamayız. Muharebeye nasıl gidelim?” demişler. Muhayrık da “Onun şeriatı, Yevm-i Sebt’i nesh etti. Kalkın gidelim” O Nebiy-yi zîşâna yardım edelim” demiş ise de dinlememişlerdi.

YAHUDİ MİLLETİNİN HAYIRLISI

Muhayrık dayanamayıp İslâm’ını ilan ederek, huzur-ı Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi “Ya Resûlallah! Eğer ben şehit olur isem malımın cümlesini cihat yoluna sarf et” diye vasiyet etti. Sonra kendisi müşriklerle harb etmek üzere ortaya çıktı. Ve merdâne cenk ederek şehit olup dâr-ı cennete kavuştu. İşte onun hakkında Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem “Muhayrık Yahudi milletinin hayırlısıdır” buyurdu. Radıyallahu anh.