Buthan Vadisi


Medine’nin meşhur üç vadisinden birisi olan Buthan vadisi hakkında İbni Şihab’ın Medine Tarihi isimli eserinde zikrettiği, Hz. Aişe R.A.’ın Rasulullah S.A.V.’den naklettiği üzere “Cennet pınarlarından bir pınar üzerinde olduğu” şeklinde bir ifade yer almaktadır.

Yine bir hadiste şöyle geçmektedir:
Sabit İbnu Kays İbni Şemmâs R.A. anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben hasta iken yanıma gelip şu duayı okudu: “Ey insanların Rabbi! Sabit İbni Kays İbni Şemmas’tan acıyı kaldır.” Sonra (Medine’nin) Buthan (vadisin)den toprak alarak bir kadehe koydu, üzerine su döküp nefes etti, sonra (su ile karışan bu toprağı) üstüme serpti.”
Ebu Davud, Tıbb 18, (3885).

Bol hurmalıkların bulunduğu Buthan vadisi, Medineyi güney ve kuzey şeklinde ikiye bölmektedir. Kuba köyünün doğusundan başlayan vadi birçok su kanalı ile kesişmektedir. Şiddetli yağmurlarda suların toplandığı bir nokta olduğu da kaynaklarda geçmektedir. Bunun yanı sıra hala bir baraj bulunmakta olup zaman zaman kullanılmaktadır.