Bussa (Bûsa) Kuyusu

Allah Rasulü – Sallallahu Aleyhi ve Sellem – ile meşhur olmuş yedi kuyudan bir diğeri de Bussa (Bûsa) kuyusudur. İbni Adiy’nin Ebu Said El-Hudri – Radıyallahu Anh – ’dan rivayet ettiği üzere, Allah Rasulü – Sallallahu Aleyhi ve Sellem – başını “Sidr” ile burada yıkamış ve abdest almıştır. İbni Zübale’de aynı rivayeti kaydede

“Sidr” (Arabistan kirazı) ismi verilen ağacın yapraklarının öğütülmesiyle elde edilen bir çeşit toz sabundur. Allah Rasulü – Sallallahu Aleyhi ve Sellem – cenazelerin yıkanmasında da bunu kullanılmasını söylemiştir.

Veda Haccı günleriydi. Allah Resûlü’yle birlikte bütün hacılar Arafat’a çıkmıştı. Bir ara Allah Resûlü’nün yanında devesinin üzerinde oturan bir sahâbî, devenin ani bir hareketi ile yere düştü, boynu kırıldı ve öldü. Allah Resûlü, “Onu su ve sidr ile yıkayın, iki ihram bezi ile kefenleyin. Ona koku sürmeyin ve başını örtmeyin. Çünkü kıyamet günü o, lebbeyk diyerek diriltilecektir.” buyurdu. (Buhârî, Cenâiz, 19)

Kuyuyu bu gün görmek ne yazık ki mümkün değildir. Yeri ise Baki mezarlığının güney istikametinde bulunan Cezire Binasının olduğu yerde kalmaktadır.