Kaynak bölum baslık

Istege baglı acıklama gırılır.

Sahabelerin Hayatı Hakkında Bilgiler

Peygamber Efendimiz’in en yakın dostu, Altın Silsile’nin ilk halkası, Cennete ilk girecek kişi, İkinin İkincisi, İlk Halife; Hz. Ebubekir’in (r.a.) hayatı... Hz. Ebûbekir’in soyu, doğumu, Müslüman oluşu, hicreti, şahsiyet…

Medine-i Münevverre

Medine, Mekke ile birlikte iki Harem’den biri olup hicretten sonra Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, "Hz. İbrâhim -aleyhisselâm

HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI

1. Müslüman Olmak Müslüman olmayan kimse, her şeyden önce iman etmekle yükümlüdür. İman etmedikçe ibadetleri makbul olmaz. Çünkü iman, ibadetlerin kabul görmesinin olmazsa olmaz şartıdır.[1] Müslüman olmayan bir…