Mescid-i Müsterah (Mescid-i Beni Harise)Kuzey Batı istikametinde olan mescit, Mescidi Nebeviye yaklaşık 2,5 km uzaklıktadır. Mescid-i Şeyhayn ile arası yaklaşık 200 metredir.

Allah Rasulü S.A.V. Uhud muharebesinden dönerken bu yerde konaklamış ve dinlenmiştir. Bu sebeple mescidin ismi Müsterah (istirahatgah, dinlenme yeri) şeklinde anılmaktadır. Diğer ismi ise Mescid-i Beni Harise yani Haris Oğulları mescidi diye geçmektedir. Beni Harise (Harise oğulları) bu yerde yaşadıkları için mescit bu isimle de anılmaktadır.

Mescidin tarihi Allah Rasulü S.A.V. dönemine kadar dayanmaktadır. Ayrıca burada sonraki dönemde de Allah Rasulü S.A.V.’in namaz kıldığını kaydeden Medine Tarihçileri, tarihi olayların gerçekleştiği yerlere Allah Rasulü S.A.V.’in sonraki dönemde gösterdiği değeri de dikkate sunmaktadırlar.

Mescidin batı yanına bakan kısmında hicri 1406 yılına kadar bir Osmanlı Kalesi olduğu kaynaklarda geçmektedir.

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar