Haa Kuyusu

Bu kuyunun bulunduğu bahçe ensardan Hazretı ebu Talha Bin Sehl (ra) efendimize ait olup sevgili peygamberimizin bir çok defa bu tatlı su kuyusundan su içip abdest aldığı rivayet edilir. Daha sonraları Ali imran suresinin 92. ayeti kerimesi nazil olunca

ﱠﷲَ ﱠﻥ ﺍ ِﻪ َﻋِﻠﻴٌﻢ ﺈ ﺑ ﻮﺍ ِﻣْﻦ َﺷ ْﻲٍء ﻓَ ِﻔﻘ ِﺤﺒﱡﻮ َﻥ ۚ َﻭَﻣﺎ ﺗُ ﻨْ ﻮﺍ ِﻣﱠﻤﺎ ﺗُ ﱠﺮ َﺣﺘﱠﻰٰ ﺗُ ﻨْ ﻮﺍ ﺍﻟ ِﻔﻘ ﺒ ﻨَ ْﻦ ﺗَ ﺎﻟ ﻟ

Sevdiğiniz şeylerden infâk etmedikçe (Allah için vermedikçe), asla Birr’e nail olamazsınız. (Allah’ın size verdiklerinden, Allah için) bir şey infâk ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir. Hazreti Talha bu bahçesini ve Haa kuyusunu en sevimli malı olduğunu belirtip Allah yolunda tasadduk ettiğini Peygamber Efendimize(S.A.V) arz etmiştir. Bugün bu kuyunun yeri mescidi nebevinin 21 nolu kuzey giriş kapısının hemen solundaki direğin yanında farklı bi desenle bezenmiş mermerlerin süslediği yerde kalmaktadır.