Beni Zürayk Mescidi

İlk Akabe buluşmasında Medinelilerin lideri olan Es’ad İbni Zürara – Radıyallahu Anh – ile birlikte İslam’ı ilk kabul edenlerden birisi olan Râfi İbni Malik – Radıyallahu Anh – Hazreç kabilesinin Beni Zürayk kolundandı. (İbn Hişâm, II, 71; İbn Abdi’1-Berr, II, 484.)

Beni Zürayk (Zürayk Oğulları) yurdu bu günkü Medine hurma halini de içine alan bölgede yer almaktaydı. Mescid ise, Gamame mescidinden hurma haline doğru yüründüğünde, hale yaklaşık 35 metre uzaklıkta yer alıyordu. Zamanla, genişletme ve yol çalışmaları sebebiyle bu mescidde tarih sahnesinden ne yazık ki silinmiştir.

Bu kabileye mensup olan Râfi Bin Malik – Radıyallahu Anh – ise, o gün Mekke’de, Akabe buluşmasında liderleri Es’ad İbni Zürara – Radıyallahu Anh – ‘la beraber Allah Rasulü – Sallallahu Aleyhi ve Sellem -’i dinlemiş, öğrendiği Kuran ayetleri ile Medine’ye dönmüş, ilk başlangıcı da ailesi ve aşireti olmuştur. Semhudi’nin İbni Zübale kanalıyla kaydettiği üzere, o gün Akabe’de öğrenen Kuran ayetleri ilk olarak Medine’de bu yerde okunduğunu zikreder. Tafsilatı ile konu İbnü’l Esir’in Üsdü’l Gabe’sinde yer almaktadır.

Medine-i Münevvere’de ilk kez Kuran-ı Kerim’in okunduğu yer olarak zikrettiğimiz bu mescidi daha sonrasında Allah Rasulü – Sallallahu Aleyhi ve Sellem – ziyaret etmiş, namaz kılmış ve kıblesinin doğruluğuna işaret etmiştir. (İbn Şebbe, I, 77; Semhûdî, III, 857.)

Ayrıca mescidin adını Buhari’nin kaydettiği bir hadiste de görmekteyiz. Abdullah İbn Ömer – Radıyallahu Anh – anlatıyor: “Resulullah (a.s.), antrenmanlı atı, el-Hayfa’dan Seniyyetü’l-Veda’ya kadar koşturdu. Antrenmanlı olmayanı da Seniyyetü’l-Veda’dan Beni Zurayk Mescidi’ne kadar koşturdu.” (Buhari, Cihad-57,58; Müslim, İmaret-95; Tirmizi, Cihad-22)