Uhud Savaşı’ndaki Hanım Okçu: Ümmü Umâre

 Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahâbî; Ümmü Umare’nin dileği…

Hanım sahâbîlerden Ümmü Umâre da Uhud Savaşı’na katılarak oku ve yayı ile Fahr-i Kâinât Efendimiz’i müdâfaa edenlerden biridir. Savaştan sonra Medîne’ye dönen Allah Resûlü:

“–Harp esnâsında sağıma-soluma döndükçe Ümmü Umâre’nin hep yanıbaşımda çarpıştığını görüyordum.” demiştir. (İbn-i Hacer, el-İsâbe, IV, 479)

Bu vesîleyle Peygamber Efendimiz’in muhtelif iltifat ve duâlarına mazhar olan Ümmü Umâre Hâtun, Allah Resûlü’ne:

“–Allâh’a duâ et de Cennetʼte Sana komşu olalım.” dedi. Peygamber Efendimiz:

“–Allâh’ım! Bunları bana Cennetʼte komşu ve arkadaş eyle!” diyerek duâ etti.

Bunun üzerine Ümmü Umâre:

“–Artık bundan sonra dünyada ne musîbet gelirse gelsin, aldırmam!” dedi. (Vâkıdî, I, 273; İbn-i Sa‘d, VIII, 415)