Man Bin Yezid’in (r.a.) Hayatı


Man İbni Yezîd (r.a.) kimdir? Man İbni Yezîd’in (r.a.) kısaca hayatı…

Hz. Peygamber’den -sallâllâhu aleyhi ve sellem- 5 hadis rivayet eden Man’ın -radıyallahu anh- hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.

Hadîs-i şerîfin râvisi Ebû Yezîd Man -radıyallahu anh- gibi hem kendisi, hem babası, hem de dedesi sahâbî olan kimseler pek azdır. Hele bunlar gibi İslâmiyet’i kabul ettikten sonra dede – oğul – torun, üçü birden Bedir Savaşı’na katılan bir başka tâlihli yoktur. Bu hadîs-i şerîfin Sahîh-i Buhârî’de bulunup da Riyâzüs-sâlihîn’e alınmayan kısmında belirtildiğine göre, Fahr-i Cihân Efendimiz, Man -radıyallahu anh- için bir kıza dünür olmuş ve onları evlendirmiştir.

Hz. Ömer’in -radıyallahu anh- kendisine çok değer verdiği Man önce Kûfe’de, sonra Mısır ve Şam’da yaşamış, 64 (683) yılında vefat etmiştir.