Lakit İbni Sabire (r.a.) Kimdir?


Lakît İbni Sabire, hakkında az sayıda bilgi bulunan sahabelerden biridir.

Ebû Âsım künyesiyle bilinen Lakît, dedesi  Sabire’ye nisbetle İbni Sabire diye bilinir. Babasının adı Abdullah’tır. Benî Müntefik kabilesindendir. Lakît, bu kabilenin elçileri arasında Medine’ye gelmiştir.

Rivayetlerini Buhârî, el-Edebül-müfred’de sünen sahipleri de sünen’lerinde nakletmişlerdir. Kendisinden oğlu Âsım rivayette bulunmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur.

Allah ondan razı olsun.