Enes Bin Malik’in (r.a.) Hayatı


Enes Bin Malik (r.a.) kimdir? Enes Bin Malik (r.a.) kaç yılında, nerede doğdu? Enes Bin Malik (r.a.) annesi ve babası kimdir? Enes Bin Malik (r.a.) nasıl biriydi? Enes Bin Malik (r.a.) ne zaman ve nerede vefat etti? Peygamber Efendimiz’e hizmetiyle tanınan sahabi; Enes Bin Malik’in (r.a.) kısaca hayatı…

Enes Bin Malik (r.a.) hicretten on yıl önce 612 yılında Medine’de doğdu. Hazrec kabilesinin Neccâroğulları sülâlesinden olup topladığı ekşi bir bakla çeşidi sebebiyle kendisine “Ebû Hamza” künyesini Resûl-i Ekrem vermiştir. Künyesinin Ebü’n-Nadr olduğunu söyleyenler de vardır. Resûlullah’a on yıl hizmet ettiği için “Hâdimü’n-Nebî” lakabıyla anıldı. (DİA)

ENES BİN MALİK (R.A.) KİMDİR KISACA?

Enes Bin Malik’in (r.a.) annesi ve babası

Hz. Enes’in -radıyallahu anh- annesi Ümmü Süleym -radıyallahu anh- ile üvey babası Ebû Talha -radıyallahu anh- ileri gelen ashâb-ı kirâmdandı.

Enes Bin Malik’in (r.a.) Peygamberimizin hizmetine girmesi

Enes Bin Malik -radıyallahu anh- daha on yaşında bir çocukken Resûl-i Ekrem Efendimiz bu güzel şehre hicret etti. Annesi Ümmü Süleym, onu elinden tutarak Resûlullah Efendimiz’e getirdi. Enes’in -radıyallahu anh- iyi bir çocuk olduğunu söyleyerek onu Efendimiz’in hizmetine verdi. Enes -radıyallahu anh- akşama kadar Peygamber Efendimiz’in yanında bulunur, akşam olunca da Kuba’daki evlerine giderdi.

Peygamber Efendimiz onların evine sık sık uğrar, orada nâfile namaz kıldırır, Ümmü Süleym’in yemeğini yer, evlerinde öğle uykusuna yatar, onlara hayır dua ederdi.

Enes Bin Malik (r.a.) ve Peygamberimiz

Peygamber Efendimiz çok zeki bir çocuk olan Enes’i -radıyallahu anh- pek severdi. Hz. Enes’in -radıyallahu anh- söylediğine göre kendisine “oğulcuğum!” diye seslenir, onu hiç azarlamaz, döğmez, beğenmediği bir iş yapsa bile, “Bunu niçin yaptın?” demezdi. Zaman zaman ona “iki kulaklı” anlamında “Zül üzüneyn” diye takılırdı. Efendimiz’in yanında pek çok savaşa katıldı.

Hz. Peygamber Enes’e -radıyallahu anh- uzun ömürlü, çok çocuklu ve varlıklı olması, Allah Teâlâ’nın onu cennetine koyması için dua etti. Efendimiz’in duası aynen gerçekleşti. Hz. Enes -radıyallahu anh- yüz yılı aşkın bir hayat sürdü. Pek çok çocuğu, torunu ve serveti oldu.

En Çok Hadis Bilen 7 Sahabiden Biri

Resûl-i Ekrem’den duyup öğrendiği, mükerrerleriyle birlikte 2286 rivayetle en çok hadis bilen yedi sahâbînin üçüncüsü idi. Okuma yazması olduğu için duyduğu hadisleri yazardı. Bu rivayetleri Medine’de ve daha sonra yerleştiği Basra’da yüzlerce talebesine öğretti.

Enes Bin Malik’in (r.a.) Vasiyeti

Peygamber Efendimiz’i en iyi tanıyanlardan biri olduğu için, tıpkı Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- gibi yaşar, onun gibi namaz kılardı. Resûl-i Kibriyâ Efendimiz’e ait bir çubuğu ve onun bir saç telini hep yanında taşırdı. Öldüğü zaman bu çubuk, vasiyeti üzerine, kabirde yanına, Efendimiz’in saç teli de dilinin altına kondu.

Enes Bin Malik (r.a.) kaç yaşında, nerede vefat etti?

Hz. Enes -radıyallahu anh- hicretin 93. yılında, 103 yaşında Basra’da vefât etti.