Ebu Musa El-eşari’nin (r.a.) Hayatı


Ebu Musa el-Eşari (r.a.) kimdir? Güzel sesli sahabi; Ebu Musa el-Eşari’nin (r.a.) kısaca hayatı…

Yemen’in Zebid bölgesinde yaşayan ve güzel davranışlarıyla Hz. Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- takdirini kazanan Eş’arîlerdendir. Hz. Peygamber’in -sallallahu aleyhi ve sellem- İslâm’a davet ettiğini duyunca, onu görmek üzere iki ağabeyi ve 52 kişiyle birlikte bir gemiye binip yola çıktılar. Fakat fırtına onları Habeşistan’a sürükledi. Karaya çıkınca, Peygamber Efendimiz’in amcasının oğlu Cafer-i Tayyâr -radıyallahu anh- ile birçok Müslümanın orada olduğunu öğrenip sevindiler. Hicretin 7. yılında (628) Medine’ye döndüler.

ALLAH’IN RIZASINI KAZANDIRAN İKİ HİCRET

Önce Habeşistan’a sonra da Medine’ye giderek iki hicret yaptıklarını ve bu sebeple Allah’ın rızâsını kazandıklarını Resûl-i Ekrem Efendimiz’den duyunca çok sevindiler. Ebû Mûsâ el-Eşarî -radıyallahu anh- o tarihten sonra Peygamber Efendimiz’den hiç ayrılmadı. Onun maiyyetinde bütün savaşlara katıldı.

Hz. Ömer ve Osman -radıyallahu anh- devirlerinde yıllarca Basra ve Kûfe valiliği yaptı. Birçok beldenin İslâm topraklarına katılmasını sağladı.

GÜZEL SESLİ SAHABİ

Ashâb-ı kirâm’ın en büyük altı âliminden biri sayılırdı. Kur’ân-ı Kerîm’i bizzat Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’den öğrendi, Basralılara ve Kûfelilere yıllarca Kur’an öğretti. Çok güzel bir sesi vardı. O Kur’an okumaya başlayınca herkes derin bir huşû ile dinlerdi. Bir gece Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hz. Âişe’yle -radıyallahu anh- birlikte onun Kur’an okuyuşunu dinledikten sonra, kendisine Hz. Dâvûd’unkine -aleyhisselam- benzer bir ses verildiğini söyledi. Hz. Ömer -radıyallahu anh- onun Kur’an okumasını istediği zaman:

“Ebû Mûsâ! Bize Rabbimizi hatırlat!” derdi.

Ebû Mûsâ -radıyallahu anh- uzun yıllar idarecilik yapmasına rağmen dünya malına hiç iltifat etmedi. Herkese Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- zamanında yaşadıkları mütevâzi hayattan örnekler vererek sâde yaşamanın güzelliğini anlattı.Çok hayâlı bir insandı. Geceleri uyurken vücudunun açılabileceğini düşünerek bir nevi pijamayla yatardı. Allah’tan utandığı için karanlıkta iki büklüm yıkandığını söylerdi. Talebelerini yumuşak kalbli olmaya teşvik eder, Allah korkusundan dolayı ağlamayı tavsiye eder ve:

“Ağlayamıyorsanız, ağlamaya gayret edin! Zira cehennem ehli, göz pınarları kuruyana kadar ağlayacak, sonra içinde gemiler yüzecek kadar kanlı yaşlar dökecekler.” derdi.

EBU MUSA EL-EŞARİ (R.A.) NE ZAMAN VE NEREDE VEFAT ETTİ?

Ebû Mûsa el-Eşarî -radıyallahu anh- 360 hadis rivayet etmiştir. 63 yıllık hayatının çoğu İslâm’a ve in sanlara hizmet etmekle geçen bu muhterem sahâbî, hicretin 42. yılında (662) Kûfe’de, bir rivayete göre de Mekke’de vefat etti.