,

21. MESCIDI KUBA

Kur’an-ı Kerim’de takva üzere yapıldığı bildirilen ve İslâm âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescid budur
,

22. MESCIDI CUMA

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İLK CUMA NAMAZI VE HUTBESİ
,

23. MESCIDI DIRAR

Peygamber Efendimiz neden Mescid-i Dırar’ı yıktırdı? Mescid-i Dırar hadisesi...
,

24. MESCIDI KIBLETEYN

Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’dan Kabe’ye çevrilmesi üzerine “iki kıbleli mescid”
,

25. HZ OSMAN RUME KUYUSU

Resûl-i Ekrem, kuyuyu satın alıp müslümanların istifadesine sunacak şahsa bu hizmetine karşılık olarak cennetin verileceğini…
,

26. MESCIDI MUSABBAH

Medine’deki ilk namazını (sabah namazı) kıldıgi yer
,

27. MESCIDI FADIH

İçkinin kesin olarak haram olduğunu bildiren ayet inince, ellerinde bulunan Fadîh denen bu içkiyi, duyar duymaz, hemen yere dökmüş
,

28. BIR AL IHN KUYUSU

Medine’de zikredilen yedi meşhur kuyudan birisidir
,

29. GARS KUYUSU

Peygamber Efendimizin hayatında ayrı bir yeri olan bu kuyunun suyu, aynı zamanda Efendimiz’in gasil suyunun alındığı yerdir…
,

30. ERIS KUYUSU

Hz. Osman’ın R.A. hilafetinin 6. senesinde Allah Rasulü S.A.V.’den miras kalan mühür yüzüğünü buraya düşürmüş