Sebak (Müsabaka) Mescidi


Allah Rasulü – Sallallahu Aleyhi ve Sellem – döneminde yarış da bir eğlence çeşidiydi. O gün en fazla rağbet edilen yarış çeşitleri ise “ok atışı, at ve deve yarışı” idi. (Nesâî, Hayl ve Sebk ve Ramy, 14.)
Allah Resûlü bu yarışları teşvik ediyor, bazen ödül koyuyor ve hatta kendisi de bizzat at eğitip onunla yarışlara katılıyordu. (Dârimî, Cihâd, 37; Ebû Dâvûd, Cihâd, 60.)

At yarışları eğlencenin yanı sıra savaşa hazırlık ve kişiyi bu konuda diri tutmayı da amaçlıyordu. Allah Rasulü – Sallallahu Aleyhi ve Sellem – cihada yönelik yaptığı hazırlıklardan birisi de Müslümanları atıcılık, binicilik gibi alanlarda kendilerini geliştirmeleri için at ve deve yarışlarını düzenlenmesi olmuştur.(Tirmizî, Cihâd, 22)

Abdullah İbn Ömer – Radıyallahu Anh – anlatıyor: “Resulullah (a.s.), antrenmanlı atı, el-Hayfa’dan Seniyyetü’l-Veda’ya kadar koşturdu. Antrenmanlı olmayanı da Seniyyetü’l-Veda’dan Beni Zurayk Mescidi’ne kadar koşturdu.” (Buhari, Cihad-57,58; Müslim, İmaret-95; Tirmizi, Cihad-22) Ayrıca İbn Ömer – Radıyallahu Anh – , Allah Rasulü – Sallallahu Aleyhi ve Sellem -’in yarışları kazananlara ödül verdiğini de eklemektedir.

İşte bu yarışların başladığı ve hazırlığının yapıldığı alan bu mescidin olduğu yer olarak zikredilmektedir. Mescid, Bab-ı Şami cihetinde bulunmaktaydı. Mescid-i Nebevi’ye yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan mescidin inşası Harameyn Kadısı Muhyiddin Hanbeli tarafından hicri 9. asırda yatprılmış, Kral Faysal döneminde ise tekrardan inşa ettirilmiştir. Mescid-i Nebevi’nin kuzey batı istikametinden geçen tünelin sağında kalmakta olan mescid, inşaat çalışmaları sebebi ile kaldırılmıştır.