Evtâs Harbi yapıldı.


EVTAS SAVAŞI


Evtas Savaşı ne zaman ve kimlerle yapıldı? Evtas Savaşı kısaca…

Resûlullâh’ın, 630 yılında Tâif üzerine yürümesi sebebiyle biz­zat katılmadıkları bu harpte, İslâm kuvvetinin kumandanı Ebû Âmir şehît ol­du, buna mukâbil düşman kumandanı da öldürüldü.

Ebû Âmir yaralanıp hayâtından umudu kesildiğinde yeğeni Ebû Mûsâ’ya:

“–Ey kardeşimin oğlu! Resûlullâh’a benden selâm söyle! Benim için Allâh’tan mağfiret dileyiversin!” dedi.

Amcası­nın şehâdeti üzerine kumandayı ele alan Ebû Mûsâ, ordunun dağılmasını en­gelledi ve hücûmu mükemmel bir şekilde idâre ederek İslâm sancağını Evtâs’ta zaferle dalgalandırdı. Döndüğünde Allâh Resûlü’ne amcasının şehît olduğunu ve vefâtı esnâsında yaptığı vasiyeti bildirdi. Bunun üzerine Fahr-i Kâinât Efendimiz su isteyerek abdest aldı, ellerini kaldırıp:

“Allâh’ım! Kulun Ebû Âmir’e mağfiret eyle! Onu kıyâmet gününde şu yarattığın insanlardan çoğunun üstünde yüksek bir makamda kıl!” niyâzında bulundu. Ebû Mûsâ’nın isteği üzerine onun için de duâ etti. (Buhârî, Meğâzî, 55)