HZ. OSMAN MESCİDİ

Bu mescit 1983’te Hz. Osman’a atfen imar edildi. Hurma pazarının biraz ilerisinde olup tek kubbesi ve 45 m. uzunluğunda bir minaresi vardır.