Zübeyde Hatun su hikayesi


Eşi Harun Reşid (17 Mart 763 – ö. 24 Mart 809)’den bir  kaç ay sonra Hicri 148’de doğdu.Dedesi Halife Mansur ona Züleyha ismini verdi.Çok güzel ve zekii idi.Kur’an Hadis  ve Arab edebiyatını öğrendi. Döneminde şair  ve  bilim adamlarına büyük  ekonomik kaynak ayırdı.

Harun Reşid’in hanınımı Zübeyde Hatun çok saliha bir kadındır. Harun Reşid’in hanımı Zübeyde Hatun, gördüğü garip bir rüyanın güzel bir yorumu üzerine Mekke’ye Haneyn tarafından bir su getirtmiştir. Mekke-i Mükerreme’den Arafat’a kadar su kanalları döşetmiş, Bu su Müzdelife yoluyla gelmiştir o mukaddes beldeyi çeşmelerle donatmış ve Rahman’ın misafirlerinin su ihtiyacını karşılamak  için yüzbin altın harcamıştır.

 Osmanlıların tamir edip yeniden kullanıma hazır hale getirdiği o kanallar ve çeşmeler yakın zamana kadar da milyonlarca insanın ihtiyaçlarını  gidermiştir. Zübeyde Hatun, hicaz su yolunun yanısıra han, hamam, imarethane ve şifahane gibi daha pek çok hayır müessesesi yaptırmıştır.