Habeşistan’a İkinci Hicret


Habeşistan’a ikinci kez neden hicret edilmiştir?

Habeşistan’dan dönen Müslümanlar, müşriklerin zulmünün tüm şiddetiyle devam ettiğini görünce, tekrar Habeşistan’a gitmeye karar verdiler.

Osman (r.a), hareket etmeden önce Resûlullah Efendimiz’e:

“–Ya Resûlullah! Bir defa hicret ettik. Bu, Necâşî’ye ikinci hicretimiz oluyor. Ancak Siz bizimle değilsiniz!” dedi.

Resûlullah Efendimiz ona:

“–Siz Allah’a ve bana hicret eden kişilersiniz. Bu iki hicretin tamamı sizindir ve karşılığını da alacaksınız!” buyurdular.

Bunun üzerine Osman (r.a):

“–Öyleyse bu bize yeter ya Resûlullah!” dedi. (İbn Sa’d, I, 207)