hac

30. VACIBLERI TERK ETMENIN CEZASI

Hac ve umrenin vaciplerini terk etmenin cezaları nelerdir?